29.02 - HIDROCARBURI CICLICE.

                                - Ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice:

2902.11- - Ciclohexan

2902.19 - - Altele

2902.20 - Benzen

2902.30 - Toluen

                   - Xileni:

2902.41- - o-xilen

2902.42 - - m-xilen

2902.43 - - p-xilen

2902.44 - - Amestec de izomeri ai xilenului

2902.50 - Stiren

2902.60 - Etilbenzen

2902.70 - Cumen

2902.90 – Altele

 

NOTE EXPLICATIVE LA SISTEMUL ARMONIZAT

 

      Hidrocarburile ciclice sunt compuşi conţinānd exclusiv carbon şi hidrogen şi care au cel puţin un inel īn structura lor. Pot fi clasificate īn trei categorii:

A) Hidrocarburi ciclanice şi ciclenice.

B) Hidrocarburi cicloterpenice.

C) Hidrocarburi aromatice.

A.- HIDROCARBURI CICLANICE ŞI CICLENICE

      Acestea sunt hidrocarburi ciclice care corespund formulei generale CnH2n atunci cānd sunt hidrocarburi ciclanice monociclice saturate şi formulei generale Cn H2n-x (īn care x poate fi 2, 4, 6 etc.), atunci cānd sunt ciclanice policiclice sau dacă sunt nesaturate (hidrocarburi ciclenice).

1)   Hidrocarburi ciclanice monociclice. Printre hidrocarburile ciclanice monociclice pot fi citate hidrocarburile polimetilenice şi hidrocarburile naftenice, care se găsesc īn anumite petroluri, de exemplu:

a)     Ciclopropan (C3H6): gazos.

b)    Ciclobutan (C4H8): gazos.

c)     Ciclopentan (C5H10): lichid.

d)    Ciclohexan (C6H12): lichid

2)   Hidrocarburile ciclanice policiclice cuprind printre altele:

a)     Decahidronaftalina (C10H18), lichid incolor, utilizat ca solvent pentru lacuri şi vopsele, pentru lustruiri etc.

b)    Compuşii cu ciclu cu punte, ca 1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro-exo-1,4-endo-5,8-dimetannaftalina (C12H16) din care derivă pesticidul HEOD.

c)     Compuşii cu structură zisă "īn colivie", cum ar fi pentaciclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]decan (C10H12) de unde derivă formula dodecaclorpentaciclo [5.2.1.02,6.03,9.05,8]decan.

3)   Hidrocarburile ciclenice cuprind:

a)     Ciclobutena (C4H6): gaz.

b)    Ciclopentena (C5H8): lichid.

c)     Ciclohexena (C6H10): lichid.

d)    Ciclo-octatetraena (C8H8), lichid

e)     Azulena (C10H8): solid

      Poziţia nu cuprinde carotenele de sinteză (poziţia 32.04).

 

B.- HIDROCARBURI CICLOTERPENICE

      Aceste hidrocarburi care nu diferă īn general ca structură chimică de hidrocarburile ciclenice se găsesc natural īn organismele vegetale ca lichide odorante şi volatile. Formula lor generală este (C5H8)n, unde n nu poate fi mai mic de 2. Printre cele mai importante pot fi menţionate.

1)                   Pinenul, conţinut īn esenţa de terebentină, īn esenţa de pin, īn esenţa de scorţişoară etc., este un lichid incolor.

2)                   Camfenul, conţinut īn uleiul de nucşoară, de seminţe mici etc .

3)                   Limonenul, conţinut īn esenţă de citrice; dipentenul (amestec de izomeri optici ai limonenului). Poziţia nu cuprinde dipentena brută (poziţia 38.05).

      Poziţia nu cuprinde uleiurile esenţiale (poziţia 33.01), esenţa de terebentină, esenţa de lemn de pin sau de esenţa de hārtie sau sulfat şi celelalte uleiuri terpenice provenind de la distilarea sau de la alte tratamente ale lemnului de conifere, (poziţia 38.05).

C.- HIDROCARBURI AROMATICE

 

      Aceşti compuşi conţin unul sau mai multe nuclee benzenice, condensate sau nu, benzenul fiind o hidrocarbură formată din 6 atomi de carbon şi 6 atomi de hidrogen, regrupaţi īn 6 grupe (CH), astfel īncāt constituie un ciclu hexagonal.

I)    Hidrocarburi avānd un singur nucleu benzenic. Aceştia cuprind benzenul şi omologii săi.

a)     Benzenul (C6H6). Se găseşte īn gazul de huilă, īn petrol, īn produsele lichide ale distilării uscate a numeroşilor compuşi organici bogaţi īn carbon (huilă, lignit etc.). Se poate obţine şi sintetic. Īn stare pură, este un lichid incolor, mobil, refractant, volatil şi inflamabil, avānd un miros aromatic. Dizolvă cu uşurinţă răşinile, grăsimile, uleiurile esenţiale, cauciucul etc. Din benzen se pot obţine numeroase produse de sinteză.

   Pentru a se clasifica la această poziţie, benzenul trebuie să aibă o puritate peste 95% īn greutate. Poziţia nu cuprinde benzenul cu un grad de  puritate inferior (poziţia 27.07).

b)    Toluenul (metilbenzenul) (C6H5CH3). Derivat al benzenului īn care un atom de hidrogen al benzenului este substituit cu un radical metil. Se obţine prin distilarea uleiului uşor de gudron de huilă sau prin ciclizarea hidrocarburilor aciclice. Lichid incolor, mobil, refractant, inflamabil, cu un miros aromatic, asemănător cu cel al benzenului.

   Pentru a se clasifica la această poziţie, toluenul trebuie să aibă o puritate de cel puţin 95% īn greutate. Poziţia nu cuprinde toluenul cu un grad de puritate inferior (poziţia 27.07).

c)     Xilenul (dimetilbenzen) (C6H4(CH3)2). Derivat al benzenului īn care doi atomi de hidrogen au fost substituiţi prin doi radicali metil. Există trei izomeri ai xilenului, ortoxilen,  metaxilen, sau paraxilen. Lichid transparent, inflamabil, conţinut īn uleiul uşor de gudron al huilei.

             Pentru a se clasifica la această poziţie, xilenul trebuie să conţină cel puţin 95% īn greutate izomeri ai xilenului (toţi izomerii fiind luaţi la un loc). Poziţia nu cuprinde xilenul cu un grad de puritate inferior (poziţia 27.07).

d)    Alte hidrocarburi aromatice sunt formate dintr-un ciclu benzenic şi unul sau mai multe catene laterale deschise sau īnchise. Printre acestea, cele mai importante sunt următoarele:

1)     Stirenul (C6H5.CH=CH2). Lichid incolor şi uleios, foarte utilizat la fabricarea materialelor plastice (polistireni) sau a cauciucului sintetic.

2)     Etilbenzenul (C6H5.C2H5). Lichid incolor, inflamabil, mobil, conţinut īn gudronul de huilă, obţinut īn mod obişnuit din benzen şi etilenă.

3)     Cumenul (C6H5.CH (CH3)2). Lichid incolor conţinut īn petrol. Utilizat īn principal la fabricarea fenolului, a acetonei sau a a-metilstirenului sau ca solvent.

4)     p-Cimenul (CH3.C6H4.CH(CH3)2. Foarte răspāndit īn multe uleiuri esenţiale, lichid incolor, cu un miros plăcut.

                Poziţia nu cuprinde p-cimenul brut (poziţia 38.05).

5)     Tetralina sau tetrahidronaftalina (C10H12). Obţinută prin hidrogenarea catalitică a naftalinei, lichid incolor, cu miros terpenic, utilizat ca solvent etc.

II)  Hidrocarburi avānd două sau mai multe nuclee benzenice necondensate. Sunt cuprinse aici:

a)     Bifenilul (C6H5.C6.H5). Lamele cristaline, strălucitoare, albe, cu un miros agreabil. Folosit īn special la fabricarea derivaţilor cloruraţi (plastifiant), ca şi lichid refrigerent (singur sau īn amestec cu eterul difenilic); ca moderator īn reactoare nucleare .

b)    Difenilmetanul (C6H5.CH2.C6H5). Hidrocarbură cu două cicluri benzenice legate printr-un grup metilenic (CH2). Se cristalizează īn ace incolore, cu un miros puternic care aminteşte de cel al muşcatei; utilizat īn sinteza organică.

c)     Trifenilmetanul (CH (C6H5) 3). Este un metan īn care trei atomi de hidrogen au fost substituiţi prin trei cicluri benzenice.

d)    Terfenilul. Amestecul de izomeri ai terfenilului este utilizat ca refrigerent sau ca moderator īn reactoarele nucleare.

III) Hidrocarburi cu mai multe nuclee benzenice condensate.

a)     Naftalina (C10H8). Rezultă din condensarea a două nuclee benzenice. Este conţinută īn gudronul de huilă, īn petrol, īn gazul de huilă, īn gudronul de lignit etc. Se cristalizează īn lamele subţiri, albe, cu un miros caracteristic. Naftalina brută, avānd impurităţi, apare īn lamele de culoare brună.

          Pentru a se clasifica la această poziţie, naftalina trebuie să aibă un punct de cristalizare minim de 79,4°C. Poziţia nu cuprinde naftalina cu un grad de puritate inferior (poziţia 27.07).

b)    Fenantrenul (C14H10). Rezultă din condensarea a trei nuclee benzenice. Se găseşte printre produsele de distilare a gudronului de huilă. Cristale lamelare, incolore, fluorescente.

          Pentru a se clasifica la această poziţie, fenantrenul trebuie să aibă o constituţie chimică definită şi să fie prezentat izolat, īn stare pură sau pură din punct de vedere comercial. Poziţia nu cuprinde fenantrenul īn stare brută (poziţia 27.07).

c)     Antracenul (C14H10). Rezultă din condensarea a trei nuclee benzenice. Se găseşte īn gudronul de huilă. Lamele cristaline, sau sub formă de praf, de culoare alb gălbuie şi dă o fluorescenţă albastră-violacee.

   Pentru a se clasifica la această  poziţie, antracenul trebuie să aibă un grad de puritate minim de 90% īn greutate. Poziţia nu cuprinde antracenul cu un grad de puritate inferior (poziţia 27.07).

      Se mai pot cita, īn această grupă, următoarele hidrocarburi.

1)     Acenaftenul.

2)     Metilantracenul.

3)     Fluoren.

4)     Fluoranten.

5)     Pirenul.

      Poziţia nu cuprinde dodecilbenzenii şi nonilnaftalinele realizate prin amestecuri de alchilarile (poziţia 38.17).

 

NOTE EXPLICATIVE LA NOMENCLATURA COMBINATĂ

 

29.02

Hidrocarburi ciclice

 

 

2902.90.10

Naftalină, antracen

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziţia 29.02, partea (C), (III)a) şi c).

 

 

2902.90.30

Bifenil, terfenili

A se vedea Notele explicative ale Sistemului armonizat de la poziţia 29.02, partea (C), (II)a) şi d).

 

SUS