INTRODUCERE

 

CUPRINS

 

REGULI GENERALE PENTRU INTERPRETAREA SISTEMULUI ARMONIZAT

 

Secțiunea 1  

ANIMALE VII ȘI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL

 

Secțiunea 2  

PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

 

Secțiunea 3  

GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR;  GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE;  CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ

 

Secțiunea 4

PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BĂUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ȘI OȚET; TUTUN ȘI ÎNLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRAȚI

 

Secțiunea 5  

PRODUSE MINERALE

 

Secțiunea 6 

PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE

 

Secțiunea 7  

MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC; CAUCIUC ȘI ARTICOLE DIN CAUCIUC

 

Secțiunea 8  

PIEI BRUTE, PIEI FINITE, PIEI CU BLANĂ SI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELĂRIE ȘI DE ȘELĂRIE; ARTICOLE DE VOIAJ, BAGAJE DE MÂNĂ ȘI ARTICOLE SIMILARE; ARTICOLE DIN INTESTINE DE ANIMALE  (ALTELE DECÂT CELE DE LA VIERMII DE MĂTASE)

 

Secțiunea 9

LEMN, CĂRBUNE DE LEMN ȘI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTĂ ȘI ARTICOLE DIN PLUTĂ; ARTICOLE DIN ÎMPLETITURI DIN FIBRE VEGETALE SAU DIN NUIELE

 

Secțiunea 10   

PASTĂ DIN LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE;  HÂRTIE SAU CARTON RECICLABILE ( DEȘEURI ȘI MACULATURĂ ); HÂRTIE ȘI CARTON ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA

 

Secțiunea 11  

MATERIALE TEXTILE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

 

Secțiunea 12

ÎNCĂLȚĂMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVAȘE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; PENE ȘI PUF PRELUCRATE ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN

 

Secțiunea 13  

ARTICOLE DIN PIATRĂ, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICĂ SAU DIN MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLĂ ȘI ARTICOLE DIN STICLĂ

 

Secțiunea 14

PERLE NATURALE SAU DE CULTURĂ, PIETRE PREȚIOASE SAU SEMIPREȚIOASE, METALE PREȚIOASE,  METALE PLACATE SAU DUBLATE CU METALE PREȚIOASE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE; IMITAȚII DE BIJUTERII; MONEDE

 

 

Secțiunea 15  

METALE COMUNE ȘI ARTICOLE DIN METALE COMUNE

 

Secțiunea 16

MAȘINI ȘI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ȘI SUNET DE TELEVIZIUNE ȘI PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTOR APARATE

 

Secțiunea 17  

MIJLOACE DE TRANSPORT ȘI ECHIPAMENTE AUXILIARE

 

Secțiunea 18

INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICĂRIE; INSTRUMENTE MUZICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA

 

Secțiunea 19

ARME ȘI MUNIȚII; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA

 

Secțiunea 20

MĂRFURI ȘI PRODUSE DIVERSE

 

Secțiunea 21

OBIECTE DE ARTĂ, DE COLECȚIE SAU ANTICHITĂȚI

 

 

SUS